loading

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

на "Булвария София" ЕАД и "Булвария Варна" ЕООД

 

Политиката по качеството нс "Булвария София" ЕАД и "Булвария Варна" ЕООД обхваща дейностите продажба и сервиз на автомобили, включително:

- продажба на нови и употребявани;

- диагностика и ремонт на автомобили;

- авторепратура, тенекеджийно-бояджийски операции;

- ликвидиране на застрахователни щети;

- доставка на резервни части;

- управление на автопаркове;

- консултации за техническо състояние на автомобили.

 

Ръководствaтa на компаниите следят и спазват конкретните изисквания на клиента, законовите изисквания към дейността и използването на качествени и сертифицирани средства при извършване на своите услуги.

 

Ръководството на компаниите поемат ангажимента за непрекъснатото подобряване на ефикасността на Системата за Управление на Качеството, което води към постигане на целите на компаниите:

ØЛидерство в предлагане на услугите в региона;

ØИзпълнение на европейските нормативни изисквания и удовлетворяване на изискванията на клиента, както и надминаване на неговите очаквания;

ØПовишаване на конкурентоспособността;

ØПовдигане на компетенциите, уменията и мотивацията на персонала;

ØВзаимноизгодни отношения с доставчиците.

 

Осъзнавайки своята отговорност пред клиентите и работещите в Дружествата, Ръководствата на фирмите се стремят да осигуряват постоянно качество на услугите, чрез:

ØПриключване на сделката, след потвърдено от клиента удовлетворение и съгласие с предоставената услуга;

ØОсъществяване на обратната връзка с клиента, като важен критерий за качеството на предлаганите услуги;

ØПостоянно поддържане, разширяване и обновяване на ресурсни възможности и компетенции за качественото извършване на предлаганите услуги;

ØВнедряването и усъвършенстването на ефикасна и икономически изгодна система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

 

Компаниите разглеждат своите служители като основен и най-важен ресурс и разглеждат под внимание създаването на творческа и мотивираща за работа среда. Ние вярваме в активната комуникация между всички нива на фирмата.

Всеки служител на компанията се задължава, в този смисъл, да дава личен пример при осъществяване на нашата политика по качеството и да изпълнява критериите по качество, описани към неговата длъжност.

 

Като Управители, декларираме личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по качество в "Булвария София" ЕАД и "Булвария Варна" ЕООД, осигуряваща удовлетвореност в клиенти и други заинтересовани страни.


С Уважение,
Асен Асенов, Управител на "Булвария София" ЕАД и "Булвария Варна" ЕООД
Мирослав Груйчев, Оперативен директор на "Булвария София" ЕАД
Иван Петков, Управител на "Булвария Варна" ЕООД

 

НАЧАЛО